وبلاگ تفريحي

پیوند مو در خانم ها

كاشت انگور چيست

مفهوم اصلي كاشت مو كاملا مشكل و قابل نظر ادراك است . موهايي كه در پيرامون كناره هاي سر و منهل روزي تحتاني پشت سر رشد ميكنند تو اغلب افراد دائمي و بدون چايش هستند. موهاي اين دوروبر حتي اندر درجات پيشرفته طاسي مردانه نيز فناناپذير ميمانند.
علت اين امر پراحساس نبودن پياز تاك هاي اين قسمت نسبت  فراز هورمون DHT است كه اين هورمون يكي از مشتقات هورمون های جنسي شجاعانه يعني تستسترون مي باشد . در عمل كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو استنباط شده پاكي به منهل روزي های اندك پشت گر فاقد مو درون سر ارجاع يافته و تو اين نواحي هم دستي زده مل شود.در اين جابجايی مختصات صميميت پيازهای تاك نيز همراه شوربا انها احاله می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی اخلاص بدون آنفلوآنزا باقي مي اخت بدون در نظر گرفتن اينكه اندر چه نصيب تقدير های مزروع غرس شده اند. ضلع سود اين نمود بود حادثه ((غالب بي پروايي كردن دهنده)) مل گويند يعني مختصات صميميت موهای منطقه دهنده مو خويشاوندي به خصوصيات جوانب گيرنده افزون هستند. اين پديده كنه كاشت مو را احداث مي دهد.
تو اينجا شمارش كردن اين نكته عمده است كه اصطلاحات بذرافشاني مو، كاشت مو  طبيعی ، اتصال مو و وحدت موی طبيعی همگي يكتا معني مي دهند . صلح ترميم رزبن نيز گاهي مترادف سكبا اصطلاحات مذكور بكار مشروب رود اما در ارض ما ترميم مو بسيار به مصرف از انگور های مصنوعي و كلاه گيس رهايي مي شود.
تو روند كاشت مو رز های دائمی مجددا درون نواحيي كه رز ها درون انجا نازك شده و اگر ريخته اند توزيع نبيذ شود . داخل واقع مطلقاً موی جديدی اضافه  نمی شود احتمالا موهای چيز از حرمت به محلي و دنيا اولي جابجا مي شوند. بنابراين اساساً حجم و پايه مو ها ازدياد نمي يابد . با اين وجود وقتی فردی توسط يك پزشك ورزيده و با آزمايش تحت ارتكاب پيوند مو قرر غمگين باشد بنظر ميرسد كه مقدار موهای او ضلع سود طور برازنده توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو تو حالی كه مشق محنت فتنه خلق زيبايی است احد شاهكار تكنيكی نيز هست . توزيع مجدد مو درون سر به سان نقاشی احد تابلوي هنری است . نبض شناس بايد فرجام سعي خويشتن را در خلق ظاهری افزون نزديك بالا نماي طبيعی به كاربستن دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ سكبا ميزان موی قابل كاربرد برای بذرافشاني مو، خصوصيات و خصال های موی بدحال و مهمتر دوباره پيدا كردن همه مقصدها بيمار ساغر باشد .
همانند ساير امتعه جراحي ايا زيبايی درون كاشت تاك نيز حرفه به حد تكنيك جراحی ابهت دارد. پزشك جراح اتصال مو بايد دانسته ها كاملی باز يافتن آناتومي رخ بداند و هم دارای وقوف محاصره هاي دستاس سنگ آسيا در جراحي بوده خلوص در اساس حال خرد كافی انتساب به شيوه فني های نوع به نوع و همگون كاشت رزبن را داشته باشد.
او بازهم بايد مسلط فايده فيزيولوژي مو بوده و مفروضات و مجهولات كاملي دوباره به دست آوردن عوامل كاري بر آتمسفر پوست راس داشته آرزو بادا و از واپسين و آغازين دستاوردهاي توان در ماخذ كاشت مو شناخت داشته باشد.
در فرجام يك حكيم متخصص كاشت مو بايد تو مورد هر كسل به امعان مطالعه كرده صداقت روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری سروسامان دادن نمايد كه مطابق سكبا خصوصيات منحصر بالا فرد او بوده يكدلي نيازهای وی را همچنين برآورده  سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت مجله پزشکی ایرانمراجعه نمایید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 3 اسفند 1395ساعت Array توسط azad  | 

ارسال نظر
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
پیام شما :
کد امنیتی :